چنگ

تسکین دهنده و آرامش بخش ترین موسیقی ها از Hilary Stagg

Hilary Stagg   یکی از بزگترین آهنگسازان و نوازندگان عصر خود ... ادامه مطلب »

آشنایی با نوازنده چنگ Loreena McKennitt

لورنا مک کنایت، یکی از محبوبترین خوانندگان سبک  New Age ... ادامه مطلب »

معرفی مویا برنان (Moya Bernan)

مویا برنان یکی از قوترین  نوازنده گان چنگ و برنده ... ادامه مطلب »